Data Café Fellowship Program

Data Café Fellowship Program

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง ตรวจสอบรายชื่อ>>>https://goo.gl/5nav29

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ตรวจสอบรายชื่อ>>>https://goo.gl/ksddPk  

Data Café Fellowship Program โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระยะสั้น 3 เดือน  จัดโดย Data Café Thailand สังคมออนไลน์ที่จะกลายเป็น Community หลักของประเทศด้านในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน Data Science และ Big Dataซึ่ง Data Cafe Thailand เกิดขึ้นจากภาคีความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและเอกชน อย่างบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาและวิจัยงานด้าน Data Science และ Big Data ตลอดจน ตั้งเป้าผลิตบุคลากร “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist”

Jumpstart  Your Data Scientist Job

ณ ปัจจุบัน ด้วยปริมาณที่มากมายมหาศาลของข้อมูลบวกกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทักษะในการทำความเข้าใจข้อมูล รู้ถึงปัญหาและโอกาสต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

จากปัจจัยต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เหล่าแกนนำของ  Data Café Thailand อาทิ  ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist ของ Facebook และ Google Developer Expert ด้าน Machine Learning ประจำประเทศไทย และยังเป็น อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Data Analytics และ Data Scientist จาก บริษัทชั้นนำของประเทศ และอาจารย์พิเศษหลายสถาบัน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ Data Science ของ MFEC ประสานมือร่างโครงการ Data Café Fellowship Program ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการฝึกปฎิบัติจริงจากข้อมูลจริงๆ จากหลาย Industry ทั้งในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิค พัฒนาองค์ความรู้กับ Data Scientist มืออาชีพระดับโลก

1 ในความยากของ Big Data คือ ไม่มี Data จริงให้ได้ทดลองเล่น

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ Data Café Fellowship Program นี้ ออกแบบมาเพื่อคนในสายงาน IT ทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทางด้าน Data Science มาก่อน ต่างก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ของตัวเอง ให้ก้าวไปสู่การเป็น Data Scientist ที่เชี่ยวชาญ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจองค์กร สังคม และประเทศชาติได้ในอนาคต  ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาจนสามารถเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน  จะได้เข้าถึง Cloud Infrastructure จริงๆ และได้วิเคราะห์ข้อมูลจริง ที่ผ่านการอนุญาตจากองค์กรธุรกิจต่างๆ แล้ว เพราะ 1 ในความยากของ Big Data คือ ไม่มีข้อมูลให้ได้ทดลองวิเคราะห์ เพื่อนำมาศึกษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ ได้จริงแบบเห็นภาพและเห็นผลลัพธิ์ชัดเจน โดยผู้ที่จบโครงการ Data Café Fellowship Program จะได้โอกาสร่วมเป็น 1 ใน Fellowship เพียงไม่กี่คนของ Data Café Thailand ได้รับประกาศนียบัตรการันตีความรู้และยกระดับขีดความสามารถของตนเองจนเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอีก 1 อาชีพสุดฮอตของผู้คนในยุคดิจิทัล

หมายเหตุ : ช่วงเวลากิจกรรมจะเน้นในช่วงเย็นวันธรรมดาและวันหยุด ซึ่งรายละเอียดที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ:

  1. Data Café Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโครงการ รวมถึง Mentorship ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. ผู้เข้าอบรมต้องทำกิจกรรมทุกหัวข้อของโครงการ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Data Café Thailand
  3. สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon Day และเข้าร่วมโครงการ Data Cafe Fellowship Program (ระยะเวลา 3 เดือน) ต้องเตรียม Notebook มาเอง  

คำถามที่พบบ่อย

      1. ทำงานประจำอยู่แต่ได้คัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ จำเป็นต้องลาออกจากงานไหม?

ตอบ : ไม่จำเป็น เพราะ Data Café Fellowship Program เรียนเฉพาะช่วงเย็นวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่กระทบกับงานประจำ

      2. มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือไม่?

ตอบ : เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

      3. รับจำนวนกี่คน?

ตอบ : รอบแรกคัดเลือกจำนวน 60-70 ท่าน ในวัน Hackathon Day จะคัดเหลือ 20-30 ท่าน ทั้งนี้หากมีผู้สนใจจำนวนมาก ทางอาจารย์และ Mentorship จะพิจารณาขยายจำนวนผู้ร่วมอบรมเพิ่มตามความเหมาะสม

      4. ไม่ได้จบสาย IT และไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Data Science สามารถสมัครได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถสมัครได้ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       5. Power Point ที่บอกเล่าประวัติ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับ Data Science ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ?

ตอบ : ได้ทั้ง 2 ภาษา

แผนที่อาคาร SJ Infinite One (สำหรับฝึกอบรมและกิจกรรม  Hackathon Day)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 3 =