MFEC - Cisco AppDynamics authorize partner 1 เดียวในไทย

ตอบโจทย์ทุกการขับเคลื่อนธุรกิจและเหนือกว่าคู่แข่งด้วย Cisco AppDynamics

ค้นหาและแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงกันของระบบงานภายในแอพพลิเคชั่น (Flow Map) ได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงรวบรวมทุกการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้ใช้งาน (Business Transaction) ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อีกด้วย

เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไร้ที่ติ

AppDynamics มีความสามารถในการตรวจจับ และชี้จุดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นและยังสามารถระบุระยะเวลาการเข้าใช้งานตั้งแต่ต้นจนออก จากระบบ (End-to-End)พร้อมระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับ Coding และ SQL Statement รวมถึงมีปัญญาประดิษฐ์  (Machine  Learning) ในการเรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นและแจ้งเตือนถึงความผิดปกติแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

การมองเห็นในทุกมุมมองจะช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นอย่างชาญฉลาด

การปรับด้าน IT ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ จะพลิกโฉมองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างไร้ที่ติด้วย AppDynamics AIOPs Platform

Application Performance Monitoring
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น, วิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหา และช่วยให้การทำงานของแอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด
Infrastructure Monitoring
เจาะลึกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Server, Database และ Network ทีรองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่น แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติก่อนที่จะกระทบต่อผู้ใช้งาน
Multi Cloud Monitoring
ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ทั้งแบบ Microservice , Hybrid และ Cloud Native เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน
Business Insights
เชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรวมถึงรายได้ขององค์กร
SAP Monitoring
ตรวจสอบการทำงานของ SAP ได้ถึงระดับ ABAP Code และยังสามารถมองเห็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันของแอพพลิเคชั่นระหว่าง NON-SAP กับ SAP อีกด้วย
End User Monitoring
ติดตามเส้นทางการใช้งานแอพพลิเคชั่นในมุมมองของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

อ่านข้อมูลอย่างละเอียดจาก Datasheet

Cisco AppDynamics: How It Works

Auto Discovery and mapping

ค้นหาและแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงกันของระบบงานภายในแอพพลิเคชั่น (Flow Map) ได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงรวบรวมทุกการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้ใช้งาน (Business Transaction) ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อีกด้วย 

Code-level Diagnostics

AppDynamics สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึก (Drill – Down) ลงไปในระดับCoding, Methodและ SQL statement ได้ ช่วยชี้จุดของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง ทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น (MTTR: Mean Time To Repair)

User journey

ติดตามการทำงานของผู้ใช้ แบบ End-to-End จากตั้งแต่บราวเซอร์หน้าบ้านจนถึงระบบฐานข้อมูลหลังบ้าน วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย user session, user login, โลเคชั่น, อุปกรณ์ที่ใช้งาน รวมไปถึงประเภทบราวเซอร์ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ใช้งานเมื่อแอพพลิเคชั่นมีปัญหา

Analytics

แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กันระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิแคชั่นกับมุมมองทางธุรกิจ เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะที่แอพพลิเคชั่นมีปัญหา

Technologies Support

ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้บริการของ

MFEC Professional Service

สนใจรับคำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบไร้ที่ติ 

Email : ps-bsm@mfec.co.th 

หรือ scan QR code ผ่านช่องทางLINE OA