บริษัทในเครือ

บริษัท เวนเจอร์ แล็บ จำกัด
(บริษัทย่อย) 99.99%
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด
(บริษัทย่อย) 99.99%
บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อย) 99.99%
บริษัท พระอินทร์ฟินเทค จำกัด
(บริษัทย่อย) 71.62%
บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
(บริษัทย่อย) 75.00%
บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด
(บริษัทย่อย) 70.00%
บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด
(บริษัทย่อย) 59.50%
บริษัท ห้องสอน จำกัด
(บริษัทย่อย) 99.99%
บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด
(บริษัทร่วม) 34.00%
บริษัท ดิจิตอล แซฟวี่ จำกัด
(บริษัทร่วม) 41.50%
บริษัท อังสตรอมโซลูชั่น จำกัด
(บริษัทร่วม) 40.00%
บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
(บริษัทร่วม) 20.00%
บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
(บริษัทย่อย) 99.99%