ให้ RPA เป็น

เพื่อนร่วนงานของคุณ

ใช้ RPA เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อ RPA สามารถทำให้พนักงานทุกคนสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานได้เป็นของตัวเอง รวมถึงได้รับประโยชน์จากการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเปลี่ยน Business Process

ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ด้วย RPA

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ

 

ใช้งานง่าย ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้เป็นของตัวเอง

 

ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับการทำงานแบบ 24×7

 

ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ และลดข้อผิดพลาดที่เป็น Human error

 

ใช้เวลาที่เหลือไปกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้มากขึ้น

RPA เข้าไปช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไบ้าง

ฝ่ายบุคคล

 

จัดข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การงานด้านเอกสารที่ต้องทำเป็นประจำทุกเดือน

ฝ่ายการเงิน

 

ช่วยจัดการระบบการชำระเงิน งานเกี่ยวกับงานเอกสาร ใบแจ้งหนี้ หนังสือสัญญา 

งานบริการลูกค้า

 

นำข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ สร้างการนัดหมาย หรือเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงิน

งาน Supply Chain

บริหารจัดการระบบคลังสินค้า เตรียมข้อมูลสำหรับวางแผนงานและจัดหา Supplier

 

 

 

 

งาน IT

 

ตรวจสอบงานบำรุงรักษา ส่ง Email การจัดการรหัสผ่าน การสำรองและกู้คืนข้อมูล

กลุ่มงาน

ระกัน

แจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกัน งานกรมธรรม์ และการเคลมประกันต่างๆ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดย ให้ RPA ช่วยทำสิ่งเหล่านี้

เข้าใช้งาน Application ประจำวัน
จัดการกับไฟล์ – โฟลเดอร์
อ่านและนำข้อมูลเข้าสู่ Database
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก Website
เชื่อมต่อกับระบบ AIPs
คัดแยกข้อมูลจาก PDFs, Email หรือ ไฟล์เอกสาร
เปิด Email และไฟล์แนบ
ช่วยในเรื่องการคำนวณ

ดูแลและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณให้ดีขึ้นด้วย

UiPath ผู้นำเทคโนโลยี RPA ชั้นนำระดับโลก

โดยทีมงานมืออาชีพจาก MFEC

Fastest growing

Enterprise software company in history

7,000+

ลูกค้าระดับองค์กร

600+ ในอาเซียน

230+ ในสิงคโปร์

60+

ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาล

จากระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น

2,900+

พนักงานของ UiPath

$1B+

จากการลงทุนใน ปี 2017 – 2019

Professional Services

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้าน IT กว่า 20 ปี ของ ทีมงานจาก MFEC Professional service และลูกค้ากว่า 30 ราย ทั้งในและต่างประเทศ คุณจึงมั่นใจได้ ในความเชี่ยวชาญในการทำงานของทาง MFEC จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MFEC UiPath Gold Partner

MFEC ได้เข้าเริ่มต้นพัฒนา RPAและร่วมมือกับบริษัท UiPath ภายใต้ RPA Platform ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และด้วยความสามารถในการพัฒนา คุณภาพของทีมงาน พัฒนายอดขาย และความเชี่ยวชาญด้าน rpa ทำให้ปัจจุบัน MFEC ได้รับตำแหน่ง. Gold Partner level กับทาง uipath แบะนอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2562 mfec ยังได้รับรางวัล strategic partner if the year -Thailand ที่ช่วยการันตีความสามารถในการดูแล จัดการ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโซลูชัน RPA ได้แบบครบวงจรและเป็นการทำให้เห็นถึงความสามารถของทีมงานที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อ email : ps-bsm@mfec.co.th
หรือ scan QR code ผ่านช่องทาง LINE QA