5 Trends technology ที่น่าจับตามอง

5 Trends technology ที่น่าจับตามอง

ในช่วงปีที่ผ่านมา อาจจะได้เห็นหลายองค์กรพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเข้ามาของ AI (Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality) ที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ในอนาคตมากขึ้น และปีนี้จากผลการคาดการของเหล่าผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่ Forbes Technology Council คัดมาให้ได้พูดถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองไว้หลายอย่าง อาทิ IoT , Realistic Robots, AI-Led Automation, Machine Learning, Blockchain เป็นต้น

Internet of Things การที่สิ่งต่างๆ เชื่อมโยงสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถ สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลก ช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างระบบประมวลผลข้อมูล หรือแม้กระทั่งช่วยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อย และคุ้มค่าที่สุด

Machine Learning เป็นการใช้อัลกอริทึมในการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้จากข้อมูลนั้น เพื่อสร้างโมเดลในการตัดสินใจหรือคาดการณ์เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง

ผลงานเด่นที่ MFEC ได้พัฒนา Machine Learning จนเกิดเป็น mDefense โซลูชันเฝ้าระวัง Network สำหรับองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ mDefense ติดต่อ channel@mfec.co.th

Robotics จะเริ่มเห็นการเติบโตของกระบวนการใช้หุ่นยนต์ในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้า และเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ (neural networks) จนทำให้เห็นเพิ่มความสามารถในการแยกแยะและรวบรวมสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์

Blockchain เทคโนโลยีใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction สามารถแชร์ไปยังผู้อื่นได้ เปรียบเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ Block ข้อมูลลิงก์ไปยังคนอื่นๆ โดยยังคงชื่อเจ้าของและสิทธิในข้อมูลนั้น

ที่สำคัญ Blockchain ยังได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร และ Fintech มากขึ้นอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2sG4h09