ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : +66 (0) 2821-7999

แผนที่สำนักงาน

สาขาที่ 1

333 อาคารเล้าเป้งง้วนทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : +66 (0) 2821-7888

Warehouse Office

699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดต่อหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม

ฝ่ายให้บริการ HELP DESK Service : +66 (0) 2-821-7979

ฝ่ายบุคคล (PE) : +66 (0) 2-821-7888 ต่อ 7899,7947

สอบถามเพิ่มเติม