ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : +66 (0) 2821-7999

แฟกซ์ : +66 (0) 2722-8388

แผนที่สำนักงาน

สาขาที่ 2

333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : +66 (0) 2821-7888

แฟกซ์ : +66 (0) 2278-9279

สาขาที่ 3

349 อาคาร เอส เจ อินฟินิทวัน คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : +66 (0) 2-821-7800

ติดต่อหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม

ฝ่ายให้บริการ HELP DESK Service : +66 (0) 2-821-7979

ฝ่ายบุคคล (HR) : +66 (0) 2-821-7888 ต่อ 7899,7947

สอบถามเพิ่มเติม