Skip links
View
Drag

จริงหรือไม่? ที่ข้อมูลบัตรประชาชนหลุดเป็นแค่เรื่องจิ๊บ ๆ

จากกระแสเรื่องข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ทำให้หลายๆ คนอดกังวลไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้าง

MFEC เล็งเห็นความสำคัญถึงการให้ความรู้เพื่อเป็นการเตือนและเพิ่มการตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และได้รับเกียรติจากคุณธนะพงษ์ จุลธรรมาศน์ (Information Security Director) มาเป็นผู้แนะนำในครั้งนี้

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ Information security กับธุรกิจในองค์กรของท่าน

——–

สามารถติดต่อหรือขอคำปรึกษาได้ที่ channel@mfec.co.th