Skip links
View
Drag

KTC ยกระดับธุรกิจการเงินด้วย AWS มุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายสำหรับทุกธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจการเงินที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลาย ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ได้มีกลยุทธ์ที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ และไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางธุรกิจการชำระเงินและสินเชื่อรายย่อยโดยเน้นความเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

โดยที่ผ่านมาทาง KTC ภายใต้การนำของคุณพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ คุณวุฒิชัย เจริญผล ผู้บริหารสูงสุด สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดย KTC เริ่มมองหาพันธมิตรในการพัฒนาสินค้าและบริการผ่านบนระบบ Cloud ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งถือว่าเป็นภาคธุรกิจการเงิน ลำดับต้น ๆ ของประเทศที่มีการปรับตัวมุ่งสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของบริษัท และทาง KTC ได้เลือกใช้ AWS Cloud Platform ที่มีทั้งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และรองรับองค์กรได้ทุกระดับ มาเป็นเจ้าแรกในการต่อยอดธุรกิจอย่างมั่นคง ในด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มความแม่นยำของความสามารถในการประมวลผล ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเป็นองค์กรในโครงสร้างพื้นฐานแบบ Hybrid Cloud Infrastructure Modernize  เพื่อตอบโจทย์ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังได้บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน) หรือ MFEC มาเป็นพันธมิตรสำคัญในการก้าวข้ามกำแพงเทคโนโลยีใหม่ในช่วงเริ่มต้นคือ โดยเข้ามาช่วยตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน และวางระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเทคโนโลยี   เรียกได้ว่าเป็น Cloud Center of Excellence ที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการยกระดับองค์กรครั้งนี้ 

ด้วยทีมงานที่ใช่ พันธมิตรที่ดี โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น ทำให้ผู้รับบริการของ KTC มั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีที่สุด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

More information  Cloud Platform – MFEC | The Leading Tech Company in Thailand

#MFECxAWS #KTC #CloudPlatform