Skip links
View
Drag

Marketing Technology Innovation

สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตของคุณด้วยนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

Marketing Technology (MarTech)
พัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

พร้อมทั้งเข้าใจ เข้าถึงธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระยะยาว
ในการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยทีมงานที่หลากประสบการณ์จากทีม MarTech Innovation ของ MFEC

Our Solutions

Business Consulting

การให้บริการในด้านที่ปรึกษา และการวางแผน ที่มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ การวางแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ การวางแผนปรับกลยุทธ์ พัฒนาการบริการหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งยังรวมถึง การใช้เครื่องมือ Design Thinking Process และ Business Model Canvas เข้ามาทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงปัญหา และหา Innovation ทดแทนได้อย่างแท้จริง หรือ จะเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาดอย่างครบวงจร ในการวาง Technology Market Stack จนทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีในส่วนของการให้บริการ ตรวจสอบเพื่อพัฒนาประสิทธิกาพของ Technology ที่ใช้งานปัจจุบันให้สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของเครื่องมือนั้น ๆ ได้อีกด้วย

Customer Data Platform (CDP)

เครื่องมือที่ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในโลก Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, LINE, IG, TikTok ที่มีการติดต่อเข้ามา จากนั้นทำการวิเคราะห์ Customer Segmentation, Customer Behavior, Product Trend, Purchasing Spends, Predict Customer Profiling และ Customer Journey ทั้งยังช่วยในเรื่องการบริหารข้อมูลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด พร้อมบริหารความพึงพอใจของลูกค้า

Growth Marketing Platform (Marketing Automation)

เครื่องมือที่ทำการติดตั้งบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลถึงที่มาของลูกค้า จากนั้นทำการนำเสนอที่เรียกว่า Marketing Personalization โดยเกิดจากการที่ AI Engine เรียนรู้พฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือคลิกลิงก์ที่เข้ามา จากนั้นนำไปจับคู่กับโปรไฟล์ของลูกค้าที่เคยเรียนรู้ไว้ แล้วนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าให้ความสนใจ ทำให้เกิดการปิดการขายได้ง่าย รวดเร็วและ เพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น รวมถึงมีการแจ้งเตือนลูกค้าทำให้ไม่พลาด สินค้าใหม่ หรือโปรโมชันใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ จึงเรียกว่า การตลาดแบบรู้ใจ

Chatbot

เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในด้านการตอบคำถาม และการช่วยทดแทนการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างมาก โดย Chatbot ทำการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น CRM หรือ ERP ทำให้การทำงาน การสมัคร การถามตอบ Chatbot ทำงานร่วมกับ Chat Messaging ต่าง ๆ เช่น Facebook Messenger, LINE API และ LINE Lift ทำให้ศักยภาพงานที่ MFEC ส่งมอบให้กับลูกค้านั้นเกิดภาพ Disrupt Flow อย่างแท้จริง ทำให้ประสบการณ์การทำงานและได้ Data เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

Social Listening

เครื่องมือที่ใช้ควบคู่เพื่อการศึกษาและการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการสร้างชุดคำที่ต้องการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และทำให้ธุรกิจของลูกค้านั้นสามารถบริหารจัดการในช่วงวิกฤติได้อย่างทันท่วงที

MFEC

as professional

Specialist in Government, Banking, Insurance, Enterprise, Media

Our Partners