Skip links
View
Drag

MFEC’s 24th Anniversary จากหลัก 10 สู่หลัก 1000

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่พี่เล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ก่อร่างสร้าง MFEC ฝ่าฟันวิกฤตทางเศรษฐกิจมาหลายช่วง ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ปรับให้เข้ายุคสมัยมากขึ้น จนปัจจุบัน MFEC มีพนักงานรุ่นใหม่กว่า 1000 คน จากที่เคยเริ่มมาเพียงหลัก 10 คนเท่านั้นเอง
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ปีที่ 24 นี้เป็นอีกปีที่ตอกย้ำถึงคุณภาพการทำงานของพนักงาน MFEC ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกปิดกั้นขีดจำกัด ด้วยการบริหารองค์กรแบบ Decentralized Organization กระจายอำนาจการตัดสินใจในหลายส่วนลงสู่ระดับล่างช่วยให้การดำเนินงานสามารถทำได้เร็วขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกจุด ที่สำคัญการบริหารงานดังกล่าวยิ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ความสามารถของพนักงาน จนทำให้ผลลัพธ์และงานที่ส่งต่อให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ครอบครัว MFEC เองก็สนับสนุนทุกความเห็นและความสามารถของพนักงานในทุกๆ ตำแหน่งงาน เพื่อที่ MFEC จะได้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้กับทั้งลูกค้าและองค์กรต่อไป
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
“เราจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ชั้นเลิศระหว่างองค์กรและพนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกท่านอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง”