Skip links
View
Drag

Leng’s Theory “วันนี้กำไรหรือขาดทุน”

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่พี่เล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ก่อร่างสร้าง MFEC ฝ่าฟันวิกฤตทางเศรษฐกิจมาหลายช่วง ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ปรับให้เข้ายุคสมัยมากขึ้น จนปัจจุบัน MFEC มีพนักงานรุ่นใหม่กว่า 1000 คน จากที่เคยเริ่มมาเพียงหลัก 10 คนเท่านั้นเอง
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ปีที่ 24 นี้เป็นอีกปีที่ตอกย้ำถึงคุณภาพการทำงานของพนักงาน MFEC ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกปิดกั้นขีดจำกัด ด้วยการบริหารองค์กรแบบ Decentralized Organization กระจายอำนาจการตัดสินใจในหลายส่วนลงสู่ระดับล่างช่วยให้การดำเนินงานสามารถทำได้เร็วขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกจุด ที่สำคัญการบริหารงานดังกล่าวยิ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ความสามารถของพนักงาน จนทำให้ผลลัพธ์และงานที่ส่งต่อให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ครอบครัว MFEC เองก็สนับสนุนทุกความเห็นและความสามารถของพนักงานในทุกๆ ตำแหน่งงาน เพื่อที่ MFEC จะได้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้กับทั้งลูกค้าและองค์กรต่อไป
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
“เราจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ชั้นเลิศระหว่างองค์กรและพนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกท่านอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง”