Skip links
View
Drag

Giving is receiving ยิ่งให้ยิ่งได้

เมื่อโลกใบนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้คนมากมายต่างตั้งใจทำงานของตนเองจนเกือบลืมสิ่งที่เรียกว่า “การแบ่งปัน” ทั้งที่จริงแล้วสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงดั่งประโยคที่ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ที่คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซีอีโอของบริษัท เอ็ม เอฟ ซี อี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เคยได้กล่าวไว้

คุณเล้งกล่าวว่า “มนุษย์นั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คนกลุ่มแรกคือ Giver ผู้ที่มีความใจกว้าง และพร้อมมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นเสมอ กลุ่มที่สองคือ Matcher เป็นกลุ่มคนที่จะทำเท่ากับสิ่งที่ได้รับตอบแทนมา และกลุ่มสุดท้ายคือ Taker เป็นกลุ่มที่ต้องการได้รับแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น” ถึงแม้มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่กลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือ “Giver” เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะทำให้เกิดการแบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้สังคมหรือองค์กรที่มีคนกลุ่มนี้เติบโตอยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรที่มีแต่ Taker ซึ่งมีแต่คนใจแคบ และเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก สุดท้ายองค์กรที่มีแต่คนประเภทนี้ก็ไม่สามารถไปต่อได้ เพราะขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีแต่ Giver จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากนี้ คุณเล้งยังกล่าวว่า “80% ของปัญหาองค์กรขนาดใหญ่เกิดจากผู้นำที่ใจแคบ” คุณเล้งได้ทำการศึกษามาว่าพนักงานหนึ่งคนส่วนใหญ่ใช้ความสามารถที่มีให้บริษัท 60% อย่างไรก็ตาม หัวหน้าที่ดี และใจกว้างสามารถทำให้พนักงานทำงานได้ถึง 80% และ 20% ที่เหลือนั้นคือกำไรของบริษัท เพื่อให้เห็นภาพ ถ้าบริษัทมีหัวหน้าที่ใจแคบ ไม่มีความเข้าอกเข้าใจลูกน้อง คนที่ทำงานด้วยก็อยากแค่ทำงานให้เสร็จไป หรือทำงานให้คาบเส้น แต่ถ้าบริษัทมีหัวหน้าใจกว้าง พร้อมสนับสนุนให้ลูกน้องได้เติบโต ลูกน้องที่ทำงานด้วยก็จะรักผู้นำ และพร้อมที่จะเต็มที่กับการทำงานให้ผู้นำได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นในการบริหารองค์กรให้คนในองค์กรรู้จัก “การให้” และสร้างสังคมแบบ “Giver” จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นมากมายมหาศาล คนในองค์กรจะไม่ได้ทำงานเพียงเพราะต้องการผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว แต่พวกเขายังรู้สึกได้ถึงความผูกพันธ์ และความสัมพันธ์อันดีงามอันเนื่องมาจากการให้อย่างไม่มีสิ้นสุด ส่งผลให้บริษัทนั้นเติบโต และสร้างแต่ชื่อเสียงที่ดี ดั่งคำที่กล่าวว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้”