Skip links
View
Drag

AIOI มั่นใจเลือกใช้ Public Cloud ของ AWS

About Aioi Bangkok Insurance

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย – บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการดำเนินงานมากว่า 70 ปี ให้บริการครอบคลุมทั้งประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันวินาศภัย ประกัน SME ที่ได้ออกแบบประกันภัยรถยนต์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ PHYD (Pay How You Drive) “ ขับดีลดให้ ” สำหรับลูกค้าผู้ขับขี่รถยนต์ TOYOTA ที่มีระบบอุปกรณ์ T-Connect ซึ่งตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งมา จะสามารถวิเคราะห์ พร้อมช่วยพัฒนาทักษะการขับขี่ผ่านการให้คะแนน และคำแนะนำ

ด้วยแนวคิดการประกันภัยอัจฉริยะของไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ที่สามารถคิดค่าในประกันในคอนเซ็ป “ยิ่งขับดี ขับน้อย ยิ่งได้ส่วนลด” ซึ่งแนวคิดนี้เกิดมาจากรวบรวมข้อมูล พฤติกรรมการขับขี่ของขับขี่เช่น ระยะทางการขับขี่ การเหยียบคันเร่ง การเหยียบเบรค และการหักเลี้ยวพวงมาลัย บริษัทฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้ มาประมวลผล เพื่อแสดงคะแนน (Score) พร้อมคำแนะนำ (Advice message) การขับขี่แต่ละทริปของลูกค้า ทำให้การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทำให้มีปริมาณข้อมูลพฤติกรรมการขับรถจำนวนมหาศาลที่ส่งมาจากรถทั่วประเทศ ในทุกวินาทีเพื่อเป็นข้อมูลในการประมวลผลคะแนนให้กับผู้ขับขี่

ทำให้ต้องใช้ระบบ Infrastructure ที่มีความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง ทางไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จึงได้เลือกระบบ Cloud ที่มีมาตรฐานระดับโลกอย่าง AWS เข้ามาช่วยให้ระบบสามารถรองรับและประมวลผลข้อมูลระดับหลาย 100 ล้าน Record ต่อวันได้อย่างดี และราบรื่น บนความสามารถของการ Auto Scaling และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน Environment ที่ตอบสนองความต้องการของ Business ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ทีมผู้พัฒนาของไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนา Solution บน Serverless framework ของ AWS นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแบบก้าวกระโดด ทั้งในส่วนค่าใช้จ่าย และความสามารถในการรองรับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

อีกความสามารถของ AWS ที่ทำให้ระบบสามารถปรับเปลี่ยน และตอบสนอง Business ได้อย่างรวดเร็ว คือระบบ Monitoring เช่น CloudWatch และ Trust Advisory ที่ติดตามการทำงานของระบบ PHYD (Pay How You Drive) “ ขับดีลดให้ ” ให้ข้อมูลส่วนที่เป็นประเด็นต้องแก้ไข และแนะนำในส่วนที่ต้องปรับปรุงให้กับ ทีมผู้พัฒนาของ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย  ซึ่งทำงานร่วม MFEC Cloud Engineer ที่ดูแลระบบ และให้คำปรึกษากับทาง ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย  อย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวด้าน Cloud Services อย่างต่อเนื่องได้ที่ 
Cloud Platform – MFEC | The Leading Tech Company in Thailand