MFEC เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง covid-19

MFEC เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง covid-19 หลังจากที่ MFEC ได้ประกาศให้พนักงาน Work from Home 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กลับมาหนักขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ชาว MFEC ถึงกับปลดล็อกสกิน ‘บ้าน(ทราย)ทอง’ กันยกใหญ่ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ปัจจุบันนี้ MFEC ยังคงมีนโยบายให้พนักงาน Work from Home อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังของบริษัทอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนอัปเดตสุขภาพประจำวันผ่านแอปพลิเคชัน MPY เพื่อติดตามสถานะสุขภาพรายบุคคล โดยมีทีม BCP ที่คอยดูแล และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลทั้งภายในและนอกองค์กร ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ที่ผ่านมา MFEC ยังคงให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่ส่งมอบบริการตามความต้องการเท่านั้น แต่เราแก้ไขทุกปัญหาอย่างคนไอที โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตอบโจทย์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าเสมอ เราพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดในยามวิกฤต และอยู่เคียงข้างไม่ว่าสถานการณ์ใด ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังไว้วางใจให้ MFEC ดูแลเสมอมา 

M Ground

M Ground แม้ในสภาวะวิกฤต MFEC ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด และให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ล่าสุด! เปิดแคมเปญใหม่ภายใต้ชื่อ “M Ground” ที่ถูกจัดขึ้นเฉพาะภายในองค์กร เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอไอเดียสุดสร้างสรรค์ จากการคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ แบบคนไอที ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สู่การส่งมอบ Solution ที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ⠀⠀ เพราะพนักงานทุกคนของ MFEC ต่างก็มี DNA เดียวกันด้วยคำว่า “Always Exceed Expectations” ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยตรงจาก คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (CEO, MFEC) ทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมาย และพร้อมสร้างคุณค่าให้กับทุกการทำงานในรูปแบบเดียวกันเสมอมา “M Ground” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งกิจกรรมแรกของ “M Ground” คืออะไร? และจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีได้มากขนาดไหน? โปรดติดตามได้เร็วๆ นี้

TDRI EIS Live On-Line Briefing

TDRI EIS Live On-Line Briefing แม้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้มีการประกาศเลื่อนกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือ PDPA ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่ทุกภาคส่วนก็ยังต้องเตรียมความพร้อมรับมือต่อกฎหมาย ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำมาปรับใช้และปรับตัวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ⠀⠀ วันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (CEO, MFEC) ได้รับเกียรติจาก TDRI-EIS เข้าร่วม TDRI EIS Live On-Line Briefing พูดคุยในหัวข้อ ” Preparing for PDPA Implementation: Myths and Realities” ร่วมกับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (TDRI) ดร. กิริดา ภาพิชิต (TDRI) ดร.…

PDPA ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

PDPA ที่คนทำธุรกิจต้องรู้ ปัจจุบันการทำธุรกิจในประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา หรือที่เรียกว่า PDPA เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลให้ข้อมูลมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และเพื่อการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีผลบังคับใช้ทั้งกับระดับบุคคล และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศแต่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าคนไทยอีกด้วย ⠀⠀ เรามักจะพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้งถูกเก็บไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะผ่านสื่อดิจิทัล ดังนั้น ผู้ที่ทำธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล หรือใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA นี้เป็นอย่างมาก ⠀⠀ สิ่งที่คนทำธุรกิจต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อตอบรับกับข้อกำหนดของ PDPA 1. เตรียมเอกสารที่ใช้บันทึกรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล โดยระบุวัตถุประสงค์ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing หรือ ROP) 2. เตรียมแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าของข้อมูลขอใช้สิทธิบนเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าของข้อมูล สามารถขอสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ ในช่องทางใดๆ ก็ตาม และต้องมีการดำเนินการตามคำร้องภายใน 30 วัน 3. แจ้งเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Policy เพื่อให้เจ้าของข้อมูลรับทราบว่าข้อมูลที่จะนำไปใช้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง รวมไปถึงระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 4. การขอคำยินยอมในการใช้ Cookie…

User Manual of Me

User Manual of Me จากคำแนะนำในหนังสือ ‘Brave New Work’ ของ Aaron Dignan สู่การนำ User Manual of Me มาปรับใช้กับการทำงานของแต่ละทีมในบริษัท MFEC ⠀The Hidden Move วันนี้มีแขกรับเชิญเป็นทีม Digital Information Services (DIS) ที่จะมาเผยท่าลับของตัวเองกับแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า User Manual of Me ซึ่งถือเป็นคู่มือส่วนตัวของพนักงาน MFEC แต่ละคนที่เขียนถึงตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะนำไปให้คนในทีมคนอื่นๆอ่าน เพื่อที่การทำงานเป็นทีมจะได้สามารถเป็นไปได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาในทีม ก้าวแรกที่รู้จักกันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อมี User Manual of Me มาให้อ่านก่อน คนอื่นๆในทีมก็สามารถเข้าใจคร่าวๆได้ ว่าจะเข้าถึงพนักงานคนนี้ได้อย่างไร การมอบหมายงานแบบไหนที่เหมาะกับเขา ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการปรับตัวทั้งของคนในทีมและคนที่มาใหม่ได้อย่างมาก หรือใครที่อยากเอา Template สวยๆของ User Manual of Me…

PDPA มีประโยชน์กับใครบ้าง

PDPA มีประโยชน์กับใครบ้าง เหตุผลในการมาของ PDPA เกิดจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลายขึ้น นำมาซึ่งการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูล จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA นี้ขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นมา โดยกฎหมายนี้จะส่งผลประโยชน์ให้ตัวบุคคลและภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ ⠀⠀ ประชาชนทั่วไป   ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย  ลดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการทราบวัตถุประสงค์การจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูล  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการอนุญาต หรือไม่อนุญาต และถอนความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลได้  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลได้  เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียน ขอค่าสินไหมทดแทนได้ หากข้อมูลถูกใช้งานผิดจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ⠀⠀ ภาคธุรกิจ   ธุรกิจสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูล  ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ธุรกิจสามารถเพิ่มกระบวนการทำงาน กลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรที่เหมาะสม  ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านธรรมาภิบาล การดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ⠀⠀ ภาครัฐ   มีระบบที่มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในด้านกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  มีมาตรการกำกับดูแล รวมถึงเครื่องมือกำกับการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม…

Work From Home ยังไงให้รอด

Work From Home ยังไงให้รอด ใกล้เทศกาลทีไร ต้องมีเรื่องมาให้อดเที่ยวทุกที แถมยังต้องนั่งทำงานที่บ้านแบบเลี่ยงไม่ได้อีกต่างหาก ⠀⠀ หลังจากได้เห็นประกาศจากหลายๆบริษัท รวมทั้ง MFEC ว่า “ให้พนักงาน Work From Home แบบ 100%” หลายคนคงอดถอนหายใจดังๆกันไม่ได้ ก็ทำงานที่บ้านมันทั้งทำให้เราเฉื่อยชา ไม่มีพลัง แถมเผลอๆงานยังเสร็จช้ากว่าปกติ จะตามใครก็ไม่ได้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลงขนาดนี้ ใครล่ะจะชอบ? ⠀⠀ ได้ยินปัญหาแบบนี้แล้ว วันนี้ The Hidden Move by MFEC เลยจะมาเผยเคล็ดลับการ WFH ยังไงให้มีประสิทธิภาพแบบคน MFEC กัน ตามไปดูรูปได้เลย! การประชุมแบบเปิดกล้องทำให้ทั้งเราและคนอื่นๆในทีมตอบเร็วขึ้น และยังได้เห็นสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการแปลสารที่ผิดพลาดได้ หลายๆครั้งการทำงานที่บ้านอาจทำให้การสื่อสารช้ากว่าปกติ ส่งข้อความไปหาใครก็ไม่มีคนตอบ โทรไปก็ไม่รับ เพราะฉะนั้นการตั้งกฎการในทำงานขึ้นมาจึงช่วยตรงส่วนนี้ได้มาก ตัวอย่างกฏที่ทีม Digital Platform and Management (DPM) จาก MFEC ตั้งขึ้นมาก็คือการเก็บเงินเมื่อพนักงานไม่ยอมอ่านแชทที่มีคนแท็กชื่อตัวเองภายในเวลาที่กำหนด หรือตอนที่ไม่ยอมรับโทรศัพท์ในเวลางาน…

PDPA 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่องค์กร หน่วยงาน หรือนิติบุคคลให้มี “มาตรฐาน” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เมื่อมีความจำเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร ⠀⠀ บุคคลทั่วไปในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ควรจะตระหนักและเข้าใจสิทธิของตนเอง โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีด้วยกันทั้งหมด 7 ประการ 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)⠀⠀การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ หรือเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)⠀⠀เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)⠀⠀ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการนำข้อมูลที่เคยให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลรายหนึ่ง ไปใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลอีกราย…

Leng’s Theory “ทฤษฎีลูกชิ้นปิ้ง”

Leng’s Theory “ทฤษฎีลูกชิ้นปิ้ง” Always Exceed Expectations สูตรลับการทำธุรกิจที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโต พี่เล้ง (CEO) ได้ยกตัวอย่างวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องอย่างทฤษฎีลูกชิ้นปิ้ง ให้ทุกคนลองสมมุติว่า ณ ปัจจุบันเราขายลูกชิ้นปิ้งในราคาไม้ละ 10 บาท โดยมีลูกชิ้น ต่อไม้อยู่ที่ 10 ลูก เราบอกว่าจะทำยังไง? ให้เรารวยขึ้นจากการขายลูกชิ้น ข้อก. จากราคาไม้ละ 10 บาท เราปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็น 15 บาท เราก็รวยขึ้นเพราะต้นทุนเท่าเดิมแต่ขายราคาที่สูงขึ้นข้อข. ขายหนึ่งไม้ราคา 10 บาทเหมือนเดิม แต่ลดลูกชิ้นเหลือแค่ 7 ลูก เราก็รวยขึ้นเพราะต้นทุนถูกลง แต่ขายราคาเท่าเดิมข้อค. เอาข้อก.กับข้อข.มาบวกกัน คือ เพิ่มราคาเป็น 12 บาท และลดจำนวนลูกชิ้นด้วยเหลือ 8 ลูกเราก็รวยขึ้น แต่ความเป็นจริง!!!! คือทั้งสามข้อนี้ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นเศรษฐีต่างๆ เขารู้เคล็ดลับดีว่าวิธีที่จะทำให้รวยขึ้นมีอยู่แค่แบบเดียว คือ เราต้องเพิ่มจำนวนลูกชิ้นแล้วเพิ่มราคา จากลูกชิ้นไม้ละ 10 ลูกเราก็เพิ่มเป็น 12 ลูก…

LengTheory เริ่มคู่คี่ สิบปี ไม่เหมือนกัน

Leng’s Theory “เริ่มคู่คี่ สิบปี ไม่เหมือนกัน” Leng’s Theory ต่อมา พี่เล้งได้พูดเกี่ยวกับบรรยากาศในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องเพื่อน พี่ร่วมงานที่ส่งผลถึงคนอื่นๆในทีม ในหัวข้อว่า “เริ่มคู่คี่ สิบปี ไม่เหมือนกัน” พี่เล้งได้เปิดเรื่องโดยการตั้งคำถามกับหนึ่งในผู้ฟังว่า ถ้ามีเด็กจบใหม่สองคน จบพร้อมกัน เรียนได้เกรดเท่าๆกัน มหาลัยเดียวกัน ทำงานบริษัทขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายๆกัน เมื่อผ่านไปสิบปี ทั้งสองคนจะมีก้าวหน้าเท่ากันไหม คำตอบส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือ ไม่เท่ากัน ซึ่งก็ตรงกับคำตอบของพี่เล้ง และเมื่อถามว่าทำไมถึงไม่เท่ากัน บางคนตอบว่าเพราะโชค แต่พี่เล้งกลับเห็นว่านอกจากโชคแล้วก็ยังเกี่ยวกับคนรอบข้าง หรือเพื่อนร่วมงานด้วย หากพี่ๆ เพื่อนๆในที่ทำงาน หรือทีม เปิดกว้าง คอยสนับสนุน เด็กจบใหม่คนนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะก้าวหน้ามากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน แต่คนแบบไหนในบริษัทถึงจะถือว่าเป็นพนักงาน พี่ เพื่อน ที่ดีกันล่ะ1. ใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย คิดถึงส่วนรวม คนเหล่านี้จะเป็นพลังบวก2. ทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ทำเสร็จ ในที่นี้หมายถึงไม่ได้ทำงานแต่ส่วนของตัวเอง หากส่วนของคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องช่วยซัพพอร์ตให้ส่วนอื่นๆเสร็จ เพื่อที่งานจะออกมาสำเร็จด้วย3. นิสัยดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น ใส่ใจคนรอบข้าง4. ไม่เกี่ยงงาน ไม่บ่นงานหนัก…

LengTheory วันนี้กำไรหรือขาดทุน

Leng’s Theory “วันนี้กำไรหรือขาดทุน” ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่พี่เล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ก่อร่างสร้าง MFEC ฝ่าฟันวิกฤตทางเศรษฐกิจมาหลายช่วง ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ปรับให้เข้ายุคสมัยมากขึ้น จนปัจจุบัน MFEC มีพนักงานรุ่นใหม่กว่า 1000 คน จากที่เคยเริ่มมาเพียงหลัก 10 คนเท่านั้นเอง⠀⠀⠀⠀⠀⠀ปีที่ 24 นี้เป็นอีกปีที่ตอกย้ำถึงคุณภาพการทำงานของพนักงาน MFEC ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกปิดกั้นขีดจำกัด ด้วยการบริหารองค์กรแบบ Decentralized Organization กระจายอำนาจการตัดสินใจในหลายส่วนลงสู่ระดับล่างช่วยให้การดำเนินงานสามารถทำได้เร็วขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกจุด ที่สำคัญการบริหารงานดังกล่าวยิ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ความสามารถของพนักงาน จนทำให้ผลลัพธ์และงานที่ส่งต่อให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ครอบครัว MFEC เองก็สนับสนุนทุกความเห็นและความสามารถของพนักงานในทุกๆ ตำแหน่งงาน เพื่อที่ MFEC จะได้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้กับทั้งลูกค้าและองค์กรต่อไป⠀⠀⠀⠀⠀⠀“เราจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ชั้นเลิศระหว่างองค์กรและพนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกท่านอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง” MFEC’s 24th Anniversary Leng’s Theory “วันนี้กำไรหรือขาดทุน” Leng’s Theory “ทฤษฎีลูกชิ้นปิ้ง”

MFEC’s 24th Anniversary จากหลัก 10 สู่หลัก 1000

MFEC’s 24th Anniversary จากหลัก 10 สู่หลัก 1000 ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่พี่เล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ก่อร่างสร้าง MFEC ฝ่าฟันวิกฤตทางเศรษฐกิจมาหลายช่วง ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ปรับให้เข้ายุคสมัยมากขึ้น จนปัจจุบัน MFEC มีพนักงานรุ่นใหม่กว่า 1000 คน จากที่เคยเริ่มมาเพียงหลัก 10 คนเท่านั้นเอง ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ปีที่ 24 นี้เป็นอีกปีที่ตอกย้ำถึงคุณภาพการทำงานของพนักงาน MFEC ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกปิดกั้นขีดจำกัด ด้วยการบริหารองค์กรแบบ Decentralized Organization กระจายอำนาจการตัดสินใจในหลายส่วนลงสู่ระดับล่างช่วยให้การดำเนินงานสามารถทำได้เร็วขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกจุด ที่สำคัญการบริหารงานดังกล่าวยิ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ความสามารถของพนักงาน จนทำให้ผลลัพธ์และงานที่ส่งต่อให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ครอบครัว MFEC เองก็สนับสนุนทุกความเห็นและความสามารถของพนักงานในทุกๆ ตำแหน่งงาน เพื่อที่ MFEC จะได้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้กับทั้งลูกค้าและองค์กรต่อไป ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “เราจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ชั้นเลิศระหว่างองค์กรและพนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกท่านอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง” Leng’s…

MFEC คว้า 2 รางวัล จาก Microsoft Thailand Partner Award 2020

MFEC คว้า 2 รางวัล จาก Microsoft Thailand Partner Award 2020 MFEC รับมอบ 2 รางวัลใหญ่จาก Microsoft Thailand Partner Award 2020 “Azure Customer Success Partner of the Year 2020 – Data & AI” และ “Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) of the Year 2020” ⠀⠀⠀ คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วกับรางวัล “Azure Customer Success Partner of the Year 2020 – Data…

MFEC คว้าการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 2 ปีซ้อน

MFEC คว้าการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 2 ปีซ้อน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : Excellent CG Scoring) ประจำปี 2563 ระดับ “ดีเลิศ” ถือเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน จาก 692 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากผลการประเมินสะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

MFEC คว้ารางวัล Cybersecurity Excellence Award 2020

MFEC คว้ารางวัล Cybersecurity Excellence Award 2020 MFEC นำโดยคุณก่อกนก ภัทรเมธาวรกุล Senior Information Security Director ได้รับเกียรติขึ้นรับมอบรางวัล Cybersecurity Excellence Award 2020 ในงาน “D1 Solution Day 2020: Unlocking & Enhanced Digital Transformation” ณ Grande Centre Point Terminal21 Bangkok, Grand Ballroom เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา   เพื่อส่งมอบ Security Solutions ให้ลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งความพร้อมในการช่วยให้องค์กรฟันฝ่าอุปสรรคด้าน Cyber security ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จลุล่วงได้ดีต่อไป #MFECsociety #cybersecurity #InformationSecurity #infosec