PDPA ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

PDPA ที่คนทำธุรกิจต้องรู้ ปัจจุบันการทำธุรกิจในประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา หรือที่เรียกว่า PDPA เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลให้ข้อมูลมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และเพื่อการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีผลบังคับใช้ทั้งกับระดับบุคคล และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศแต่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าคนไทยอีกด้วย ⠀⠀ เรามักจะพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้งถูกเก็บไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะผ่านสื่อดิจิทัล ดังนั้น ผู้ที่ทำธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล หรือใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA นี้เป็นอย่างมาก ⠀⠀ สิ่งที่คนทำธุรกิจต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อตอบรับกับข้อกำหนดของ PDPA 1. เตรียมเอกสารที่ใช้บันทึกรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล โดยระบุวัตถุประสงค์ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing หรือ ROP) 2. เตรียมแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าของข้อมูลขอใช้สิทธิบนเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าของข้อมูล สามารถขอสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ ในช่องทางใดๆ ก็ตาม และต้องมีการดำเนินการตามคำร้องภายใน 30 วัน 3. แจ้งเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Policy เพื่อให้เจ้าของข้อมูลรับทราบว่าข้อมูลที่จะนำไปใช้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง รวมไปถึงระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 4. การขอคำยินยอมในการใช้ Cookie…

The Hidden Move l User Manual of Me

The Hidden Move l User Manual of Me จากคำแนะนำในหนังสือ ‘Brave New Work’ ของ Aaron Dignan สู่การนำ User Manual of Me มาปรับใช้กับการทำงานของแต่ละทีมในบริษัท MFEC ⠀The Hidden Move วันนี้มีแขกรับเชิญเป็นทีม Digital Information Services (DIS) ที่จะมาเผยท่าลับของตัวเองกับแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า User Manual of Me ซึ่งถือเป็นคู่มือส่วนตัวของพนักงาน MFEC แต่ละคนที่เขียนถึงตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะนำไปให้คนในทีมคนอื่นๆอ่าน เพื่อที่การทำงานเป็นทีมจะได้สามารถเป็นไปได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาในทีม ก้าวแรกที่รู้จักกันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อมี User Manual of Me มาให้อ่านก่อน คนอื่นๆในทีมก็สามารถเข้าใจคร่าวๆได้ ว่าจะเข้าถึงพนักงานคนนี้ได้อย่างไร การมอบหมายงานแบบไหนที่เหมาะกับเขา ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการปรับตัวทั้งของคนในทีมและคนที่มาใหม่ได้อย่างมาก หรือใครที่อยากเอา Template สวยๆของ…

Cloud Solution

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Network Sales & Presales Cyber Security Internship Company Subsidiaries System Infrastructure​ Big Data & Analytics Software Development​ Cloud Solution Cloud Platform Engineer (Apache Kafka, Confluent) 05/10/2020 Cloud Platform Engineer 30/06/2020

System Infrastructure

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Network Sales & Presales Cloud Solution Internship Cyber Security Company Subsidiaries Big Data & Analytics Software Development​ System Infrastructure Service Delivery Engineer 15/12/2020 Business Development 15/12/2020 Assistant Project Manager 08/12/2020 Project Manager 06/10/2020 Tools Administrator 10/08/2020 Senior System Engineer 04/08/2020 IT Support Officer 23/07/2020 Linux System Engineer 23/07/2020 Windows…

Software Development

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Network Sales & Presales Cyber Security Cloud Solution Internship System Infrastructure​ Company Subsidiaries Big Data & Analytics Software Development Software Developer (IoT) 15/12/2020 IOT Sensor and Edge Developer 15/12/2020 System Analyst 15/12/2020 Software Developer 15/12/2020 Developer/Senior Developer (iDoc) 06/10/2020 Software Engineer 05/10/2020 DevOps Engineer 05/10/2020 PHP Developer (Magento) 29/08/2020…

Sales & Presales

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Network Cloud Solution Cyber Security Internship Company Subsidiaries System Infrastructure​ Big Data & Analytics Software Development​ Sales & Presales Network Presale Engineer 09/12/2020 Technical Consultant (Presales) 02/09/2020 Presales Consultant 04/08/2020 Sales Executive/ Senior 14/07/2020

Network

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Cloud Solution Sales & Presales Cyber Security Internship Company Subsidiaries System Infrastructure​ Big Data & Analytics Software Development​ Network Network Engineer (UC) 09/12/2020 Network Engineer 09/12/2020 Network Presale Engineer 09/12/2020 Project Manager 31/07/2020 Network Engineer 23/07/2020 Senior Network Engineer 07/07/2020 Network Administrator (IT Managed Services) 30/06/2020

Internship

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Network Sales & Presales Cyber Security Cloud Solution Big Data & Analytics System Infrastructure​ Company Subsidiaries Software Development​ Internship Graphic Designer Internship 01/09/2020 Video Editor Internship 01/09/2020 Employee Experience Researcher Internship 01/09/2020 Content Creator Internship 01/09/2020 Customer Service Internship (Venture Lab Team) 23/07/2020 Marketing Internship (Venture Lab Team) 23/07/2020…

Cyber Security

Job Spotlight Job Spotlight Back Office Network Sales & Presales Cloud Solution Internship Company Subsidiaries System Infrastructure​ Big Data & Analytics Software Development​ Cyber Security Security Engineer 18/08/2020 Project Manager (Cloud Security) 10/09/2020 Cyber Security Engineer / Platform Engineer 27/05/2021 Cyber Security Consultant 27/05/2021 Cyber Security Analyst 27/05/2021