ถอดบทเรียน MFEC หลังจาก Work from Home

ถอดบทเรียน MFEC หลังจาก Work from Home หลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ทวีความรุนแรงขึ้น MFEC ได้มีการให้พนักงานในบริษัท Work from Home ซึ่งผ่านมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว วันนี้เราจะมาถอดบทเรียนหลังจากที่พนักงานได้ทำการ Work from Home กัน จะมีข้อดีและข้อเสียในด้านใดบ้างนั้นตามไปติดตามกันได้เลยค่ะ ในส่วนของด้านดีนั้น พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันในหลายๆ เรื่อง ทั้งการประหยัดเวลาในการเดินทางจากบ้านไปบริษัท ทำให้มีเวลาในการทำอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น การทำงานที่บ้านช่วยทำให้มีสมาธิในการทำงานมากกว่าอยู่ที่บริษัทเพราะไม่ต้องเจอผู้คนหรือเสียงรบกวนจากรอบด้าน ทำให้สามารถจดจ่ออยู่กับงานได้เป็นอย่างดี มีอิสระในการทำงานสูง หลายๆ คนได้นำเครื่องมือในการทำงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้นำมาใช้ เป็นการเรียนรู้ไปอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากในเรื่องของการทำงานแล้วยังมีในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กับคนในทีมได้มากขึ้น หลายๆ ทีม VDO Conference คุยกันทำให้ได้พูดคุยกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น เรื่องข้อเสียหลายคนมองว่าการทำงานไม่สะดวก 100% เหมือนตอนที่ทำอยู่ที่บริษัท และด้วยความอิสระในการทำงานที่มากเกินไปอาจทำให้ใครหลายคนหลุดโฟกัสจากการทำงานไปทำอย่างอื่น โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านที่มีญาติพี่น้องด้วยก็อาจไม่มีสมาธิในการทำงานเช่นกัน การติดต่อประสานงานกับผู้อื่นล่าช้าจากที่เคยเดินไปหาได้เลยก็ต้องรอ หลายคนมองว่าถึงแม้จะประหยัดเวลาในการเดินทางแต่ก็เปลืองไฟที่บ้านแทน บางทีการที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตของตนเองก็ไม่เสถียรเท่ากับตอนทำงานที่บริษัท หรือบางครั้งนั่งทำงานที่บ้านเพลินเกินไปจนบางครั้งก็ลืมกิจวัตรประจำวันไปอย่างเช่น การรับประทานอาหาร เป็นต้น เรียกได้ว่าการ Work from Home…

MFEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เซ็น MOU เตรียมผลิตบุคลากรทางด้าน IT

MFEC ร่วมกับมหิดลเซ็น MOU เตรียมผลิตบุคลากรทางด้าน IT MFEC จับมือคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ   วันที่ 17 มกราคม 2563 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ ดร.พัฒนศักดิ์ มลคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเพิ่มพูนศักยภาพ สร้างความรู้ทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา ICT ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ การวางแผนการสอนโครงการของรายวิชา รวมถึงการฝึกงานระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยองค์ความรู้ทั้งหมดจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความสามารถในด้านอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและและการเติบโตของประเทศต่อไป รวมถึงยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถ และผ่านมาตรฐานการคัดเลือกจากทางบริษัทฯ ให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฎฐ์…