พนักงาน MFEC การ์ดไม่ตก เริ่มทยอยเข้าออฟฟิศ

พนักงาน MFEC การ์ดไม่ตก เริ่มทยอยเข้าออฟฟิศ หลังจากที่ MFEC ได้ออกประกาศให้พนักงานสามารถกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานได้ โดยจำกัดค่าความหนาแน่นอยู่ที่ 25% ของพื้นที่สำนักงาน เริ่มมีพนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงานประจำที่สำนักงานเพิ่มมากขึ้น ผ่านไปแล้วสองสัปดาห์กว่าๆ บรรยากาศภายในสำนักงานเริ่มมีความครึกครื้นมากขึ้น จากเหล่าพนักงานที่กลับเข้ามาทำงานพร้อมด้วยการปรับวิถีชีวิตแบบ New Normal ทำให้การกลับเข้ามาทำงานของพนักงานต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันตนขั้นสูงสุด อาทิ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์อยู่เสมอ รวมไปถึง Social Distancing นั่งห่างกัน 1-2 เมตร หรือเว้นเก้าอี้หนึ่งตัว และนอกจากการเปลี่ยนแปลงไปของการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว การกลับเข้าทำงานในครั้งนี้ พนักงาน MFEC ทุกคนได้กลับมาพร้อม Efficiency อันเต็มเปี่ยม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการทำงาน รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กว่า 20 ปีที่ MFEC ไม่เคยหยุดพัฒนาและขับเคลื่ององค์กรไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน แต่ MFEC ยังคงดำเนินกิจการไปด้วยความตั้งใจ และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ เช่นกันที่วิกฤตการณ์ครั้งนี้ MFEC ยังคงผลักดันองค์กรด้วย Efficiency ของพนักงานทุกคน เพื่อการดูแลและให้บริการลูกค้าที่ดีเสมอมา

ประกาศฉบับที่ 4/2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563 มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

MFEC ต้อนรับพนักงานกลับสู่ออฟฟิศ 25% (ของพื้นที่สำนักงาน)

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน มีอัตราผู้ติดเชื้อลดลงเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว และอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้หากมีความจำเป็น   MFEC ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีทีม BCP ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และประกาศข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศให้ Work from Home ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา   หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง MFEC ได้ทำการเปิดสำนักงานให้พนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงานได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน โดยมีการกำหนดค่าความหนาแน่นของพนักงานในการเข้าใช้พื้นที่ อยู่ที่ 25% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากกลับเข้ามาทำงาน รวมไปถึงยังคงให้พนักงานปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันตนขั้นสูงสุด โดยมีแนวทาง ดังนี้ ▪️มีการแบ่งพนักงานเข้าสำนักงานไม่เกิน 25% ของพื้นที่ โดยมีทีม BCP ออกประกาศแนวทางการเฝ้าระวังความหนาแน่นของพนักงานภายในบริเวณสำนักงานทุกวันศุกร์ กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลรายสัปดาห์⠀⠀⠀⠀ ▪️ทีม BCP รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัส Covid-19 ประจำวันของแต่ละสำนักงานทุกวัน ▪️พนักงานกรอกแบบฟอร์มรายงานสุขภาพประจำวันผ่านแอปพลิเคชัน MPY ▪️มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ▪️Social Distancing นั่งทำงานห่างกัน…