PDPA มีประโยชน์กับใครบ้าง

PDPA มีประโยชน์กับใครบ้าง เหตุผลในการมาของ PDPA เกิดจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลายขึ้น นำมาซึ่งการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูล จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA นี้ขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นมา โดยกฎหมายนี้จะส่งผลประโยชน์ให้ตัวบุคคลและภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ ⠀⠀ ประชาชนทั่วไป   ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย  ลดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการทราบวัตถุประสงค์การจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูล  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการอนุญาต หรือไม่อนุญาต และถอนความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลได้  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลได้  เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียน ขอค่าสินไหมทดแทนได้ หากข้อมูลถูกใช้งานผิดจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ⠀⠀ ภาคธุรกิจ   ธุรกิจสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูล  ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ธุรกิจสามารถเพิ่มกระบวนการทำงาน กลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรที่เหมาะสม  ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านธรรมาภิบาล การดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ⠀⠀ ภาครัฐ   มีระบบที่มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในด้านกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  มีมาตรการกำกับดูแล รวมถึงเครื่องมือกำกับการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม…

Explainable AI ใครว่า AI อธิบายไม่ได้

เมื่อพูดถึง Artificial Intelligence (AI) หลายคนคงนึกถึงหุ่นยนต์ที่รับคำสั่งจากมนุษย์ เรียนรู้ และพัฒนาได้ด้วยตัวเองผ่านการประมวลผลข้อมูลทุกๆวัน โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปสอนทุกขั้นตอนหรือใส่ข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น AI ยังสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตหรือให้เหตุผลต่างๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ แต่ตอนไหนล่ะที่เราสามารถเชื่อใจ AI ได้ ⠀⠀ เพื่อที่จะอธิบายสถานะของ AI ว่ายังสามารถทำงานได้เป็นปรกติหรือไม่ Explainable AI (XAI) จึงถูกพัฒนาขึ้นมาอธิบายการตัดสินใจต่างๆของ AI รวมถึงแสดงหลักฐาน ที่มา ของการตัดสินใจนั้นๆ ส่งผลให้เราสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนได้ว่าสมควรจะเชื่อการตัดสินใจดังกล่าวหรือไม่ ⠀⠀ และเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยจาก University of Toronto ร่วมมือกับ LG AI Research ได้สร้าง XAI ขึ้นมาเพื่อช่วยหาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนจอแสดงผล โดยเทคโนโลยีนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในวงการ IT เอง หรือแม้กระทั่งผู้ใช้ทั่วๆไป ⠀⠀

The Hidden Move l Work From Home ยังไงให้รอด

The Hidden Move l Work From Home ยังไงให้รอด ใกล้เทศกาลทีไร ต้องมีเรื่องมาให้อดเที่ยวทุกที แถมยังต้องนั่งทำงานที่บ้านแบบเลี่ยงไม่ได้อีกต่างหาก ⠀⠀ หลังจากได้เห็นประกาศจากหลายๆบริษัท รวมทั้ง MFEC ว่า “ให้พนักงาน Work From Home แบบ 100%” หลายคนคงอดถอนหายใจดังๆกันไม่ได้ ก็ทำงานที่บ้านมันทั้งทำให้เราเฉื่อยชา ไม่มีพลัง แถมเผลอๆงานยังเสร็จช้ากว่าปกติ จะตามใครก็ไม่ได้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลงขนาดนี้ ใครล่ะจะชอบ? ⠀⠀ ได้ยินปัญหาแบบนี้แล้ว วันนี้ The Hidden Move by MFEC เลยจะมาเผยเคล็ดลับการ WFH ยังไงให้มีประสิทธิภาพแบบคน MFEC กัน ตามไปดูรูปได้เลย! การประชุมแบบเปิดกล้องทำให้ทั้งเราและคนอื่นๆในทีมตอบเร็วขึ้น และยังได้เห็นสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการแปลสารที่ผิดพลาดได้ หลายๆครั้งการทำงานที่บ้านอาจทำให้การสื่อสารช้ากว่าปกติ ส่งข้อความไปหาใครก็ไม่มีคนตอบ โทรไปก็ไม่รับ เพราะฉะนั้นการตั้งกฎการในทำงานขึ้นมาจึงช่วยตรงส่วนนี้ได้มาก ตัวอย่างกฏที่ทีม Digital Platform and Management (DPM)…

F5 กับการนำ Edge Computing มาใช้งานจริง

ความจริงแล้วการใช้ระบบแบบ Centralized Computing หรือ Centralized Management ทำให้ระบบตอบสนองข้อมูลต้องทำงานหนัก และใช้พละกำลังไปกับการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็น รวมถึงยังทำให้ต้องเสียงบประมาณในการจัดการกับจุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่วนกลางและระบบ Cloud ที่เกินความเป็นจริงอีกด้วย ⠀⠀ เพื่อแก้ปัญหานี้ Edge Computing จึงได้ก้าวเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ทันท่วงทียิ่งขึ้น ⠀⠀ โดย Edge Computing คือการวางตัวประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นไว้ใกล้กับจุดของอุปกรณ์มากที่สุด สำหรับจัดการกับข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังส่วนอื่นๆที่จำเป็นโดยไม่ต้องผ่านจุดศูนย์กลางเพื่อลดระยะเวลาการตอบสนองทำให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างบริษัทที่นำระบบนี้มาใช้ก็คือ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง F5 นั่น