จริงหรือไม่? ที่ข้อมูลบัตรประชาชนหลุดเป็นแค่เรื่องจิ๊บๆ
จริงหรือไม่? ที่ข้อมูลบัตรประชาชนหลุดเป็นแค่เรื่องจิ๊บๆ

จากกระแสเรื่องข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ทำให้หลายๆ คนอดกังวลไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้าง