หน่วยธุรกิจ Cyber Security Services มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยทาง Cyber ที่ภัยคุกคามชนิดต่างๆ เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้าน Cyber Security มายาวนานกว่า 15 ปี มีทีมงานคุณภาพที่สามารถดูแลลูกค้าให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทาง Cyber ด้วยทั้งการให้บริการที่เป็นมืออาชีพ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

กลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกิจจะเน้นใน 4 กลุ่มลูกค้าหลักคือ 1. สื่อสารและโทรคมนาคม 2. ธนาคารและสถาบันการเงิน 3. กลุ่มธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ 4.กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการทางด้าน Cyber Security แตกต่างกันไป บริษัทฯ มีการจัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ตอบโจทย์ในทุกปัญหาที่พบ และสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ด้วย Solution และบริการของบริษัทฯ  ลูกค้า (Customer) และคู่ค้า (Partner) คือคนสำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยใช้ Service Mind เป็นที่ตั้ง และได้ออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับหลักการนี้ ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

  • ผูกมิตรกับลูกค้า: บริษัทฯ ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการเท่านั้น จึงต้องฝึกฝนทีมงานให้สามารถให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกันกับลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขาย โดยมีความเชื่อว่า ลูกค้าจะทำธุรกิจกับผู้ที่เป็นมิตรเท่านั้น บริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างเข้าใจ และเป็นมิตร
  • ผูกมิตรกับคู่ค้า: นอกจากลูกค้าแล้ว คู่ค้าก็ยังเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การให้บริการที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงทำงานอย่างหนักร่วมกับคู่ค้า เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทฯ มีทีมงานเฉพาะทางที่ถูกจัดสรรไว้เพื่อดูแลในส่วนของคู่ค้าโดยเฉพาะ
  • พัฒนาการให้บริการ และ solution ใหม่ๆ ตลอดเวลา: โลก Cyber มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การให้บริการแบบเดิมๆ ไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกต่อไปแล้ว บริษัทฯ จึงจัดทีมงาน ทำหน้าที่ค้นคว้าหารูปแบบการให้บริการแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา

Solution ของหน่วยธุรกิจ Cyber Security Services แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้

  1. Network Security เป็นการให้บริการให้คำปรึกษา ติดตั้ง และดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับ Network Security เช่น Firewall, IPS, NAC, Wireless. ทำงานร่วมกับคู่ค้าหลายรายเช่น Checkpoint, Palo Alto Network, McAfee, ForeScout, Cisco และ Juniper เป็นต้น
  2. Application Security นอกเหนือจาก Network Security แล้ว Application Security ก็เป็นหนึ่งใน Solution ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้า; Application Firewall, Database Firewall, Application Scanning, Source Code Scanning ล้วนแล้วแต่เป็น Solution ที่ทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกันกับคู่ค้าหลายรายเช่น Imperva, F5, IBM และ HP เป็นต้น
  3. Content Security ปัจจุบันนี้ภัยคุกคามต่างๆ มุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นหลัก ทั้งการทำลายข้อมูล การขโมยข้อมูล หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Content Security จึงเป็น Solution เดียวที่จะช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยจากภัยคุกคามเหล่านี้ บริษัทฯ มี Solution หลากหลาย อาทิเช่น Data Loss Prevention, End Point Security, EDR (Endpoint Detection and Response), BYOD.
  4. Security Consulting Services บริษัทฯ พัฒนา Consulting Service ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทางด้าน compliance โดยเฉพาะ บริษัทฯ ให้คำปรึกษาในเรื่องของ Standard และ Guideline ต่างๆ เช่น ISO27001, PCI, OWASP นอกจากนั้น ยังให้บริการให้คำปรึกษาทางด้าน Data Loss prevention, Security Operation Center และ Security Assessment อีกด้วย
  5. Managed Security Services การ outsourcing เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการเฉพาะด้านเริ่มมีสูงขึ้น และลูกค้าหลายๆแห่งเล็งเห็นว่าการ outsourcing จะเป็นทางออกที่ดีกว่าการ พัฒนาบุคลากรของตนเอง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาการให้บริการ Managed Security Service ขึ้นมา เพื่อให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security Outsourcing โดยเฉพาะ