MFEC และ TIS Inc. ร่วมบริจาคปันน้ำใจให้มูลนิธิปันปัญญา

MFEC และ TIS Inc. ร่วมบริจาคปันน้ำใจให้มูลนิธิปันปัญญา

คณะผู้บริหาร MFEC Group ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาทให้แก่มูลนิธิปันปัญญา นอกจากนี้ทางคณะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ทีไอเอส อิน คอร์เปอเรชั่น หรือ TIS Inc. จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมบริจาคสมทบอีก 200,000 บาทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิปันปัญญาได้นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ มาเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในเขตพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

และในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 นี้ ทางมูลนิธิปันปัญญาจะจัดโครงการ “ปันปัญญา ปันความรู้สู่น้อง # 1”โดยเริ่มนำร่องที่โรงเรียน ศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Digital Content ที่ให้ความรู้แก่น้องๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET GAT PAT และยังจัดหาครูอาสาเพื่อให้ความรู้ในการเขียนเว็บไซต์ การตัดต่อวีดิโออีกด้วย

สำหรับพนักงานท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นครูอาสา

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 089-810-3538  พี่ต้น เบอร์ 065-027-8978  พี่มิ้นต์

นอกจากนี้ยังรับบริจาคหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา

สามารถส่งมาให้ได้ที่ Reception LPN

หรือต้องการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิปันปัญญา เลขที่ 274-300283-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส

(สามารถแจ้งขอรับใบเสร็จการบริจาคเงินได้ที่ panpanya.or@gmail.com)