MFEC ผนึกกำลัง J Ventures เตรียมพัฒนาระบบ Payment Gateway Solution

MFEC ผนึกกำลัง J Ventures เตรียมพัฒนาระบบ Payment Gateway Solution

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ JVC จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร SJ Infinite One

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบชำระเงิน “Payment Gateway Solution” ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของระบบ JFIN Decentralized Digital Lending Platform (JFIN DDLP) โดยคาดว่าระบบชำระเงินจะแล้วเสร็จพร้อมเริ่มใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2561 นี้

สำหรับขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ MFEC ถือเป็นผู้พัฒนาและมีความเชี่ยวชาญในระบบ Payment Gateway Solution ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริการแก่องค์กรชั้นนำอย่างมากมาย การร่วมมือกับ JVC ในครั้งนี้ ถือว่าเป็น Synergy Partner ที่ลงตัวอย่างยิ่ง เนื่องด้วย MFEC มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์การชำระเงินและทาง JVC ต้องการหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ามาพัฒนาโซลูชันระบบ Payment ของแพลตฟอร์ม ที่ทางกลุ่มเจมาร์ท (JMART) กำลังสร้างขึ้น และเตรียมประกอบร่างกันอย่างสมบูรณ์แบบในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ระบบ Payment ดังกล่าว ยังถูกนำไปใช้ใน eCommerce Platform อื่นในกลุ่มเจมาร์ท (JMART) ได้อีกด้วยเท่ากับเป็นการขยายศักยภาพของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งทั้งสองฝ่าย สนองต่อนโยบายภาครัฐที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ