Skip links
View
Drag

โอกาสที่พนักงานหรือองค์กรจะถูกโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่ายขึ้น หากไม่ได้รับการป้องกัน และเพื่อไม่ให้องค์กรของคุณเป็นเป้านิ่งของเหล่าแฮกเกอร์ การมีผู้ช่วยสังเกตการณ์คอยสอดส่อง ความเคลื่อนไหวและติดตามหาหลักฐาน ของผู้โจมตีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

โอกาสที่พนักงานหรือองค์กรจะถูกโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่ายขึ้น
หากไม่ได้รับการป้องกัน และเพื่อไม่ให้องค์กรของคุณเป็นเป้านิ่งของเหล่าแฮกเกอร์
การมีผู้ช่วยสังเกตการณ์คอยสอดส่อง
ความเคลื่อนไหวและติดตามหาหลักฐาน
ของผู้โจมตีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป