ประกาศฉบับที่ 7/2564

ประกาศฉบับที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ประกาศฉบับที่ 3/2564  

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ประกาศฉบับที่ 7/2563

ประกาศฉบับที่ 7/2563 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (การกลับเข้ามาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2564) สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ประกาศฉบับที่ 6/2563

ประกาศฉบับที่ 6/2563 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 5/2563

ประกาศฉบับที่ 5/2563 แนวทางการปฏิบัติงานกรณีการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 4/2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563 มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563 แนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ