ประกาศฉบับที่ 3/2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563 แนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ