เติบโต 10x ด้วย ChatGPT
ให้ AI ช่วยองค์กรคุณทำงาน
Batch # 2

สถานที่ : SINGHA COMPLEX, New Phetchaburi Rd, ห้อง The Pride Hall ชั้น 15

OUTLINE

เปิดเผยเรื่องควรรู้ ความท้าทาย และโอกาส ของการนำ AI ไปใช้ในองค์กร ตลอดจนข้อควรคำนึงด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI

แนวทางการสร้างสมดุลการทำงานระหว่างมนุษย์และ AI ให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง

รับฟัง Use case จริงแบบลงลึกและชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Enterprise

การใช้ AI เพื่อสร้างการเติบโตและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร ด้วยการนำ AI ไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ​

1

Day 1

พุธ 7 มิถุนายน 2566

เวลา 10.00 - 12.00 น.

 • Overview of AI & ChatGPT
 • Prompting
 • ROI analysis
 • Implementation considerations

เวลา 13.30 - 16.00 น.

 • Workshop
 • How to Use ChatGPT to deal with data in the organization.
 • Networking Session

2

Day 2

ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566

เวลา 15.00 - 18.00 u.

 • How to Utilize ChatGPT to Create a New S-Curve” using the innovation
 • Q&A session
 • Networking Session
C - level Executives

CEO, CTO, CMO ที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

Management Level

เหล่า Management ที่อยากสร้างทีมที่แข็งแกร่ง เสริมทัพด้วยการนำ AI มาเป็นผู้ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

Business Owners

ที่ต้องการขยายธุรกิจและเพิ่มผลกำไรอย่างมากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Your Information
  การทำงาน
  ท่านเคยใช้ ChatGPT มาก่อนหรือไม่
  ท่านใช้ ChatGPT บ่อยแค่ไหน
  นโยบายการใช้งาน ChatGPT ที่องค์กรของท่านเป็นอย่างไรบ้าง?
  หากท่านใช้ ChatGPT โปรดระบุรูปแบบการใช้งานของท่าน
  ความคาดหวังขอท่านต่อ Workshop ครั้งนี้
  บุคคลที่สามารถติดต่อและประสานงานได้ (เลขานุการ)
  ท่านมีความประสงค์ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหรือไม่
  แจ้งขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทั้งในนามบุคคลและบริษัท
  รายละเอียดการชำระค่าอบรมหลักสูตร “Workshop เติบโต 10x ด้วย ChatGPT ให้ AI ช่วยองค์กรคุณทำงาน”
  1. ค่าอบรมหลักสูตร แบ่งรูปแบบดังนี้
  ● บุคคลธรรมดา : 32,100 บาท (ค่าอบรม 30,000 + VAT 2,100)

  ● นิติบุคคล
  1. หักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบ e-Withholding Tax 31,800 บาท (ค่าอบรม 30,000 หัก 1 % จากยอดก่อน VAT +VAT 2,100)
  2. หักภาษี ณ ที่จ่าย แบบปกติ 31,200 บาท (ค่าอบรม 30,000 หัก 3 % จากยอดก่อน VAT +VAT 2,100)

  2. วิธีการชำระเงินค่าอบรม

  เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์เลขที่  : 105-4-88604-7

  3. วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงิน
  ส่งหลักฐานกลับมาที่ E-mail: chanthana_p@mfec.co.th คุณจันทนา พัฒชนะ
  4. รายละเอียดชื่อและที่อยู่ ที่ใช้ในการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
  349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000156 สำนักงานใหญ่


  ชื่อผู้ติดต่อรับวางบิล


  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บริษัทฯ
  เคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  และจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเฉพาะเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ
  หากยินยอมให้บริษัทติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ โปรดเลือกยอมรับด้านล่าง เพื่อแจ้งว่าท่านต้องการให้เราติดต่อ