Skip links
View
Drag

Blockchain

ระบบฐานข้อมูลไร้ศูนย์กลางที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด

Reference Projects

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบวงจรด้วย B2P หรือ Blockchain Solution for Procure-to-Pay ช่วยให้การติดตามกระบวนการจัดซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือและปลอดภัย
Rippleเทคโนโลยีให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดน ผนึกกำลังพันธมิตรทั่วโลกเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกรรมการเงินกับธนาคารชั้นนำ ด้วยการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนาการโอนเงิน ที่ช่วยลดต้นทุนให้ระบบชำระเงินระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

Our Services

Designed and Developed Blockchain Platform

ให้คำปรึกษา ดูแล และพัฒนาระบบบน Blockchain Technology ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 10 ปี

Integrated Blockchain Platform

พัฒนา Gateway Blockchain ผ่าน API เพื่อเชื่อมต่อระบบที่มีอยู่เดิม เช่น Payment, ERP และเครือข่ายธุรกรรมต่างๆ ให้เกิดสเถียรภาพ

Off-Chain Application

พัฒนา Frontend Application (Web based, Mobile and LineBC) เพื่อเชื่อมต่อและใช้งาน Blockchain Platform ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น สะดวกต่อการเข้าถึงและต่อยอดการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Technology

Team & Awards

Developer document.

Our Partners