เมื่อวันที่ 22 กันยายน 60 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดงาน Workshop เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Ansible นำโดยคุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ ตำแหน่ง Senior Director – Office of Technology มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

TECH FACE เป็น Community เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน MFEC ได้แลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ Ansible automation for everyone สะท้อนแนวคิดของ Infrastructure as Code และเข้าใจหลักการทำงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการ Linux อีกทั้งยังสามารถต่อยอดพัฒนาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรสูงสุด

ทั้งนี้ TECH FACE ได้รับกระแสตอบรับที่ดีและความสนใจจากพนักงาน MFEC เป็นอย่างมาก สำหรับพนักงานที่พลาด Workshop นี้ ไม่ต้องเสียใจ สามารถติดตาม TECH FACE # 2 ที่จะเกิดขึ้นได้ เร็วๆ นี้