เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้จัดงาน Mini CTF Workshop ณ SJ Infinite One ชั้น 11 โดยมีคุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ Senior Director – Office of Technology เป็นผู้กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้ผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว Risk Advisory Manager บริษัท Deloitte ที่มีประสบการณ์ด้าน Cyber Security  มาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ร่วมงาน

ในงานเป็นการทำ Mini workshop เกี่ยวกับการตรวจสอบหาช่องโหว่และความเสี่ยงของระบบในลักษณะของ CTF (Capture The Flag) ที่มีการจำลองขึ้นให้มีความคล้ายคลึงกับระบบภายในขององค์กร โดยใช้อุปกรณ์ Server และ Network ในระดับ Enterprise Grade

โดยรูปแบบของ Mini Workshop ครั้งนี้ จะแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม เพื่อแข่งขันการ hack server ที่ข้างในจะมี flag อยู่ 24 Flag โดยการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนที่แก้โจทย์ได้ จะมาแบ่งปันวิธีการหาช่องโหว่ ซึ่งเป็นประโยชน์และสร้างความสนุกสนาน อย่างเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก