เมื่อที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้จัดอบรมในหัวข้อ Basic Docker ณ ตึก SJ Infinite One

ซึ่งเนื้อหาของการอบรมเกี่ยวกับ Basic Docker workshop เป็นการที่อธิบายเกี่ยวกับ Container Technology ที่เป็น Opensource Software มาใช้ในการทำ Portable Application ที่ช่วยให้การสร้าง Microservice Application สามารถทำได้เร็วขึ้น

ในงานนี้ได้ทีม Open Source Technology นำทีมโดย คุณจารุวัฒน์ บุญมี Open Source Technology Manager เป็นการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน และ ลูกค้าของ MFEC บรรยายกาศให้การอบรมดูเป็นกันเองและเรียบง่าย